โอ้ไม่นะ ดูเหมือนว่า Jupicraft Store กำลังปิดปรับปรุงอยู่

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูรายละเอียดยศได้ที่ Jupicraft Ranks และซื้อยศได้โดยการติดต่อทางเพจ Jupicraft

ตัวอย่างการติดต่อซื้อยศเมื่อ Jupicraft Store กำลังปิดปรับปรุงอยู่

1. กดเพื่อทำการโอนเงิน2. ใสเบอร์ True wallet ของแอดมิน เพื่อทำการโอนเงิน และควรใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน

ชื่อ มังกรัตน์ ฤทธิ์พะเนาว์

เบอร์ 061-453-03063. ติดต่อมาทางเพจ Jupicraftระยะเวลาการตอบของแอดมิน จะอยู่ที่ประมาณ 5 นาที - 1 ชั่วโมง